اولین تصویری که از کارخانه به ذهن ما نقش می بندد ساختمانی است که از طریق دودکش آن از آن دود خارج می شود پس می توان گفت ضایعات جزو لاینفک تولیدات یک کارخانه است اما چرا؟چرا ضایعات به وجود می آیند؟...
 

موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۹/۰۶ | 20:10 | نویسنده : آرام عابدی |
سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به عنوان مثال این هزینه ها می تواند....

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: آموزش ، حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۹/۰۴ | 14:11 | نویسنده : آرام عابدی |
 قبل از اینکه نقطه سر بسر را بررسی کنیم باید راجع به حاشیه فروش و نسبت حاشیه فروش توضیح دهیم
حاشیه فروش را می توان آن بخش از مبلغ فروش توصیف کرد که در پوشش هزینه های ثابت و ایجاد سود نقش دارد...

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: آموزش ، حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۹/۰۴ | 14:3 | نویسنده : آرام عابدی |
 

  1. آشنایی با تسهیم اولیه و ثانویه سربار و روشهای تسهیم ثانویه سربار
  2. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش مستقیم
  3. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش یکطرفه
  4. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش ریاضی
  5. آشنایی با هزینه بر مبنای فعالیت ABC

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید

 


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۲۸ | 22:41 | نویسنده : آرام عابدی |
 
 
نحوه تنظیم صورت سود و زیان در مؤسسات تولیدی
 

موضوعات مرتبط: آموزش ، حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۲۸ | 22:37 | نویسنده : آرام عابدی |
تاريخ : ۹۰/۰۷/۲۸ | 22:28 | نویسنده : آرام عابدی |
بودجه انعطاف پذیر، یک بودجه ایستا است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط، تعدیل شده است .

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۲۵ | 12:2 | نویسنده : آرام عابدی |

سربار در واقع هزینه هایی می باشند که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست ...

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۹ | 17:28 | نویسنده : آرام عابدی |
 

آشنايي با مفاهيم، تعاريف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداري صنعتي

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: آموزش ، حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۹ | 16:16 | نویسنده : آرام عابدی |
.در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق می گردد ...

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: آموزش ، حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۸ | 15:48 | نویسنده : آرام عابدی |
سربار بودجه شده شركت توليدي عصر در سال 85 مبلغ 800000 ريال بوده كه 30%آن سربار ثابت است.سربار واقعي سال 85، 700000 ريال گزارش شده است .توليد واقعي معادل 90% توليد بودجه شده ميباشد.مطلوب است:الف)سربار جذب شده؟ ب)بودجه مجاز سربار؟ ج)اضافه(كسر)جذب سربار؟ د)انحراف هزينه و ظرفيت سربار؟

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: آموزش ، حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۵ | 15:40 | نویسنده : آرام عابدی |
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 20:26 | نویسنده : آرام عابدی |

در مؤسسات تولیدی به طور کلی دستمزد به یکی از روشهای زیر تعیین و پرداخت می گردد.

1- روزمرد

2- کارمزد

3- طرحهای تشویقی

1- پرداخت به صورت روزمزد

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 20:23 | نویسنده : آرام عابدی |
 

هزینه حقوق و دستمزد یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده تولید می باشد در ضمن هدف حسابداری صنعتی تعیین بهای تمام شده تولید است...

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 20:20 | نویسنده : آرام عابدی |
 در واحد حسابداری مواد، مواد وارد شده به انبار با توجه به اعلامیه ها و قبض های رسید مواد ابتدا در کارت حساب مواد ثبت می گردد سپس مواد صادر شده به خط تولید با توجه به حواله های انبار در کارت مذکور ثبت خواهد شد و در نهایت خلاصه گزارش مواد مصرف شده به واحد حسابداری صنعتی ارسال می گردد....

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 20:11 | نویسنده : آرام عابدی |
در طی مراحل تولید به طور معمول مواردی مانند تبخیر شدن، شکست و صدمه دیدن، آب رفتگی و سایر موارد مشابه ممکن است روی دهد که باعث ضایع شدن و از بین رفتن بخشی از کالای در جریان تولید گردد که به آن ضایعات تولید گویند...

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 

 


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 20:2 | نویسنده : آرام عابدی |
پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کاری، نرخ دستمزد، ساعت کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید...

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:59 | نویسنده : آرام عابدی |
اشاره شد در مؤسسات تولیدی هدف تعیین بهای تمام شده تولید می باشد و در مؤسساتی که به صورت سفارش فعالیت می نمایند با استفاده از روشهای هزینه یابی سفارش کار بهای تمام شده تولیدات مشخص می گردد....

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:50 | نویسنده : آرام عابدی |
 

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده، سربار ساخت می باشد

سربار در واقع هزینه هایی می باشند که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست....

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:46 | نویسنده : آرام عابدی |
 

ثبتهای حسابداری مرتبط با هزینه های مواد مصرفی، دستمزد و سربار در هزینه یابی مرحله ای تفاوت زیادی با روش هزینه یابی سفارش کار ندارد و کلیه مراحل حسابداری مشابه هزینه یابی سفارش کار می باشد ولیکن باید توجه داشت هزینه های صورت پذیرفته به جای آنکه به حساب هر سفارش منظور شود به حساب دایره یا مرحله ای که ایجاد کننده هزینه می باشد منظور می گردد....

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:42 | نویسنده : آرام عابدی |
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:38 | نویسنده : آرام عابدی |

سربار به طور کلی به سه گروه عمده زیر تقسیم می گردد:

1- سربار ساخت 2- سربار اداری و تشکیلاتی 3- سربار توزیع و فروش

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:18 | نویسنده : آرام عابدی |
هرگاه هزینه سربار به واسطه یک دایره تولیدی و یا خدماتی ایجاد شده باشد و مستقیماً این هزینه به حساب همان دایره منظور شود، اصطلاحاً گفته می شود تسهیم مستقیم صورت پذیرفته است به عنوان مثال هزینه دستمزد کارکنان رستوران که مربوط به یک دایره خدماتی می باشد و یا هزینه تعمیر ماشین آلات یک دایره تولیدی که به این دایره تسهیم می گردد نمونه هایی از یک تسهیم مستقیم سربار می باشند...

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:15 | نویسنده : آرام عابدی |
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:12 | نویسنده : آرام عابدی |
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:8 | نویسنده : آرام عابدی |
روشهای هزینه یابی در واقع روشها و نظامهایی می باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه های مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری می نمایند. بطور کلی با توجه به نوع فعالیت مؤسسات تولیدی روشهای هزینه یابی که مورد استفاده قرار می گیرند 2 نوع می باشند...

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:5 | نویسنده : آرام عابدی |
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 19:2 | نویسنده : آرام عابدی |
 
عبارت است از تعیین مقدار کالاهای که باید به عنوان موجودی منظور شود و تعیین بهای تمام شده این موجودیها مخارجی که وقوع انها برای تحصیل یا تولید کالا لازم است اما انتظار نمیرود منافعی ازانها در اینده تحصیل شود یا مبلغ انها با اهمیت نیست...
 

موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 18:58 | نویسنده : آرام عابدی |
چگونگی محاسبه بهای تمام شده؟

مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار ساخت = بهای تمام شده

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 18:46 | نویسنده : آرام عابدی |

در این فصل به بحث در خصوص مفاهیم داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نا مشهود پرداخته و چگونگی

انجام عملیات حسابداری ان بحث خواهد شد داراییهای فوق بر عكس داراییهای جاری دارای منافع بلند

مدت بوده  و در بیش از یك دوره مالی مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد لذا بهای تمام شده آن

بعنوان مخارج سرمایه ای تلقی شده ودر جهت عمل به اصل تقابل درامد و هزینه در طی دوره های انتفاع

و به تدریج به حساب هزینه انتقال می یابد عملی كه اصطلاحا به ان استهلاك گفته می شود

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۰/۰۷/۱۰ | 18:19 | نویسنده : آرام عابدی |