ضایعات

 
اولین تصویری که از کارخانه به ذهن ما نقش می بندد ساختمانی است که از طریق دودکش آن از آن دود خارج می شود پس می توان گفت ضایعات جزو لاینفک تولیدات یک کارخانه است اما چرا؟چرا ضایعات به وجود می آیند؟...
 

نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه سربار جذب نشده

سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به عنوان مثال این هزینه ها می تواند....

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

نقطه سربسر و حاشیه فروش

 قبل از اینکه نقطه سر بسر را بررسی کنیم باید راجع به حاشیه فروش و نسبت حاشیه فروش توضیح دهیم
حاشیه فروش را می توان آن بخش از مبلغ فروش توصیف کرد که در پوشش هزینه های ثابت و ایجاد سود نقش دارد...

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

فرآیند تخصیص و تسهیم هزینه های سربار

 

  1. آشنایی با تسهیم اولیه و ثانویه سربار و روشهای تسهیم ثانویه سربار
  2. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش مستقیم
  3. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش یکطرفه
  4. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش ریاضی
  5. آشنایی با هزینه بر مبنای فعالیت ABC

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید

 


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

نحوه تنظیم سود و زیان در موسسات تولیدی

 
 
نحوه تنظیم صورت سود و زیان در مؤسسات تولیدی
 

نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

بودجه انعطاف پذیر

بودجه انعطاف پذیر، یک بودجه ایستا است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط، تعدیل شده است .

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید:

سربار در واقع هزینه هایی می باشند که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست ...

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

آشنايي باتعاريف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداري صنعتي

 

آشنايي با مفاهيم، تعاريف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداري صنعتي

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

استهلاک

.در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق می گردد ...

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

حل یک نمونه سوال در خصوص سربار

سربار بودجه شده شركت توليدي عصر در سال 85 مبلغ 800000 ريال بوده كه 30%آن سربار ثابت است.سربار واقعي سال 85، 700000 ريال گزارش شده است .توليد واقعي معادل 90% توليد بودجه شده ميباشد.مطلوب است:الف)سربار جذب شده؟ ب)بودجه مجاز سربار؟ ج)اضافه(كسر)جذب سربار؟ د)انحراف هزينه و ظرفيت سربار؟

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

انحرافات مواد دستمزد و سربار

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

در مؤسسات تولیدی به طور کلی دستمزد به یکی از روشهای زیر تعیین و پرداخت می گردد.

1- روزمرد

2- کارمزد

3- طرحهای تشویقی

1- پرداخت به صورت روزمزد

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

کنترل حقوق و دستمزد

 

هزینه حقوق و دستمزد یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده تولید می باشد در ضمن هدف حسابداری صنعتی تعیین بهای تمام شده تولید است...

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

 در واحد حسابداری مواد، مواد وارد شده به انبار با توجه به اعلامیه ها و قبض های رسید مواد ابتدا در کارت حساب مواد ثبت می گردد سپس مواد صادر شده به خط تولید با توجه به حواله های انبار در کارت مذکور ثبت خواهد شد و در نهایت خلاصه گزارش مواد مصرف شده به واحد حسابداری صنعتی ارسال می گردد....

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

ضایعات چیست و انواع آن کدام است؟

در طی مراحل تولید به طور معمول مواردی مانند تبخیر شدن، شکست و صدمه دیدن، آب رفتگی و سایر موارد مشابه ممکن است روی دهد که باعث ضایع شدن و از بین رفتن بخشی از کالای در جریان تولید گردد که به آن ضایعات تولید گویند...

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 

 


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید

پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کاری، نرخ دستمزد، ساعت کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید...

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش حسابداری هزینه یابی سفارش کار

اشاره شد در مؤسسات تولیدی هدف تعیین بهای تمام شده تولید می باشد و در مؤسساتی که به صورت سفارش فعالیت می نمایند با استفاده از روشهای هزینه یابی سفارش کار بهای تمام شده تولیدات مشخص می گردد....

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

 

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده، سربار ساخت می باشد

سربار در واقع هزینه هایی می باشند که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست....

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

 

ثبتهای حسابداری مرتبط با هزینه های مواد مصرفی، دستمزد و سربار در هزینه یابی مرحله ای تفاوت زیادی با روش هزینه یابی سفارش کار ندارد و کلیه مراحل حسابداری مشابه هزینه یابی سفارش کار می باشد ولیکن باید توجه داشت هزینه های صورت پذیرفته به جای آنکه به حساب هر سفارش منظور شود به حساب دایره یا مرحله ای که ایجاد کننده هزینه می باشد منظور می گردد....

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش حسابداری سربار چگونه است ؟

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی کدامند؟

سربار به طور کلی به سه گروه عمده زیر تقسیم می گردد:

1- سربار ساخت 2- سربار اداری و تشکیلاتی 3- سربار توزیع و فروش

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

منظور از تسهیم مستقیم سربار در حسابداری صنعتی چیست؟

هرگاه هزینه سربار به واسطه یک دایره تولیدی و یا خدماتی ایجاد شده باشد و مستقیماً این هزینه به حساب همان دایره منظور شود، اصطلاحاً گفته می شود تسهیم مستقیم صورت پذیرفته است به عنوان مثال هزینه دستمزد کارکنان رستوران که مربوط به یک دایره خدماتی می باشد و یا هزینه تعمیر ماشین آلات یک دایره تولیدی که به این دایره تسهیم می گردد نمونه هایی از یک تسهیم مستقیم سربار می باشند...

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

آشنایی با مفاهیم، موجود در گزارشات حسابداری صنعتی

 

برای مشاهده متن به ادامه مطلب بروید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه یابی چیست و چند نوع می باشد

روشهای هزینه یابی در واقع روشها و نظامهایی می باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه های مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری می نمایند. بطور کلی با توجه به نوع فعالیت مؤسسات تولیدی روشهای هزینه یابی که مورد استفاده قرار می گیرند 2 نوع می باشند...

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه یابی جذبی و متغیر

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید

 


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

مهمترین مراحل حسابداری موجودیهای مواد و کالا

 

عبارت است از تعیین مقدار کالاهای که باید به عنوان موجودی منظور شود و تعیین بهای تمام شده این موجودیها مخارجی که وقوع انها برای تحصیل یا تولید کالا لازم است اما انتظار نمیرود منافعی ازانها در اینده تحصیل شود یا مبلغ انها با اهمیت نیست...
 

نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه یابی استاندارد

چگونگی محاسبه بهای تمام شده؟

مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار ساخت = بهای تمام شده

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود

در این فصل به بحث در خصوص مفاهیم داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نا مشهود پرداخته و چگونگی

انجام عملیات حسابداری ان بحث خواهد شد داراییهای فوق بر عكس داراییهای جاری دارای منافع بلند

مدت بوده  و در بیش از یك دوره مالی مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد لذا بهای تمام شده آن

بعنوان مخارج سرمایه ای تلقی شده ودر جهت عمل به اصل تقابل درامد و هزینه در طی دوره های انتفاع

و به تدریج به حساب هزینه انتقال می یابد عملی كه اصطلاحا به ان استهلاك گفته می شود

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

حسابداری موجودی کالا

 

موجودیها شامل:

موجودی مواد.کالای ساخته شده.کالای در جریان ساخت.ضایعات و امثال آن می باشد...

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 

 


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه های ثابت

هزینه های ثابت هزینه هایی می باشند که با تغییر حجم تولید تا سطح مشخصی از تولید تغییر نخواهد کرد .باید بدانید به طور کلی هزینه های ثابت دارای مشخصاتی می باشند که هر این خصوصیات در هزینه مشاهده شد می توان آن را به عنوان این گروه از هزینه ها طبقه بندی کرد.

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روشهای طبقه بندی هزینه ها:

 

 

روشهای طبقه بندی هزینه ها:

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش ثبت ضایعات در حسابداری صنعتی

همه دوستان بیشتر از من میدونند ولی مواقعی پیش می آید كه آدم قفل میكنه و هیچ چیزی یادش نمییاد برای همین واسه امروز دو تا ثبت ساده گذاشتم كه بهتره راجع به این ثبت بیشتر تامل كنید...

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

سیستم های نگهداری موجودی کالا

معمولاً خرید و فروش كالا فعالیت اصلی واحد های تجاری و بازرگانی محسوب میشود یعنی این شركتها  كالا یا كالاهایی رو به قصد فروش خریداری میكنند و این تفاوت عمده ای است كه در حسابداری شركت های تجاری با شركتهای خدماتی وجود دارد چون در شركتهای خدماتی كالایی برای فروش خریداری نمیشود به همین خاطر حسابی تحت عنوان حساب موجودی كالا در دفتر كل برای كنترل عملیات خرید و فروش افتتاح میشود .

سیستمهای نگهداری و کنترل موجودی کالا شامل :

 1- سیستم ادواری 2- سیستم دایمی

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

نكاتی در مورد موجودی مواد و كالا

 

نکاتی در مورد موجودی مواد و کالا

 

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روشهای ارزیابی موجودی كالا

حسابداران باید با استفاده از نظام حسابداری مناسب اطلاعات مربوط به موجودی كالا را ثبت و نگهداری كنند. موجودی كالا مستقیماً در هر دو صورتحساب تراز نامه و سود و زیان اثر می گذارد. موجودی كالا در تراز نامه به عنوان یك دارائی نوشته می شود و در صورتحساب سود و زیان برای محاسبه بهای تمام شده كالای فروش رفته استفاده می گردد.

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه یابی سفارش کار

معمولاً شرکت هائی از این روش استفاده می کنند که کالاهای خود را بر اساس سفارشات دریافت شده از مشتریان تولید می کنند. مثل شرکت های پیمانکاری، تعمیرگاه اتومبیل، شرکت کشتی سازی ، هواپیما سازی، موسسات حسابرسی و .....

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

مروری بر حسابداری صنعتی

 

با سلام خدمت کلیه دوستان به ویژه عزیزانی که درس حسابداری صنعتی1 را مدتها پیش

(چند سال یا چند ترم)  پاس کردند حتما این مطلب را بخوانند برای یاد آوری مفید میباشد

ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

در بسیاری از صنایع در یك فرآیند تولید ناگزیر دو یا چند محصول همزمان تولید می گردند. كه آنها را محصولات مشترك می نامند.محصولات فرعی ، محصولاتی هستند كه ارزش نسبی آنها كم بوده و همزمان با محصولاتی كه دارای ارزش نسبتاً بالایی هستند تولید می گردد . محصولات پر ارزش را محصولات اصلی می نامند.به طور مثال در یك پالایشگاه ، نفت خام به محصولات متعددی مانند:بنزین ، نفت سفیدو نفت كوره می گردد . بنزین و نفت سفید را محصول اصلی و نفت كوره را محصول فرعی می نامند ...

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

مختصری از حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده رشته ای از حسابداری مدیریت است که مربوط میشود به تنظیم بودجه و تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات و تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه اجتماعی

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش میانگین موزون

 

توضیح کامل روش میانگین موزون


 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش شناسایی ویژه

توضیح کامل روش شناسایی ویژه

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش اولین صادره از اولین وارده : FIRST IN FIRST OUT ( فایفو )

 
توضیح کامل روش فایفو با ذکر مثال
 
 

نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

روش اولین صادره از آخرین وارده : LAST IN FIRST OUT ( لایفو )

     توضیح کامل روش لایفو با مثال ...

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 

     


نویسنده: آرام عابدی ادامه مطلب ...

.:: آخرین مطالب ::.

» دانلود جزوه شرکت های سهامی ( جمعه بیست و هشتم آذر 1393 )
» نمونه تمرین کامل حسابداری پیمانکاری به پیوست قوانین ضروری 2-1 ( یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 )
» اموزش اصول حسابداری 1 به صورت تصویری ( سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392 )
» سوالات استخدامی ( دوشنبه سی ام بهمن 1391 )
» نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی ( شنبه چهارم آذر 1391 )
» روشهای حسابداری شركت عملی ( چهارشنبه هفدهم آبان 1391 )
» آموزش نرم افزار هلو ( جمعه هفدهم شهریور 1391 )
» انبار داری ( پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391 )
» تفاوت روش ادواری با روش دائمی در حسابداری ( یکشنبه چهارم تیر 1391 )
» دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها ( چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390 )
» نکات مهم مرتبط با ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورتهای مالی ( یکشنبه هجدهم دی 1390 )
» نکات مهم مرتبط با حسابداری وجوه نقد ( یکشنبه هجدهم دی 1390 )
» روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى ( یکشنبه سیزدهم آذر 1390 )
» ثبتهای پیمانکاری- ثبتها در دفاتر پیمانکار ( یکشنبه سیزدهم آذر 1390 )
» شناسائی درآمد فروش در شركتهای ساختمانی ( یکشنبه سیزدهم آذر 1390 )
» دارایی های ثابت:خرید واجاره ( سه شنبه هشتم آذر 1390 )
» تفاوت صورتهای مالی تلفیقی با ترکیب صورتهای شعبه و مرکز ( یکشنبه ششم آذر 1390 )
» مدیریت ریسک ( یکشنبه ششم آذر 1390 )
» هموار سازی سود ( یکشنبه ششم آذر 1390 )
» ضایعات ( یکشنبه ششم آذر 1390 )
» عدم اظهارنظر حسابرس به دلیل محدودیت اساسی ( یکشنبه ششم آذر 1390 )
» سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی ( جمعه چهارم آذر 1390 )
» فرم قرارداد حسابرسی ( جمعه چهارم آذر 1390 )
» نمونه گزارش حسابرسی ( جمعه چهارم آذر 1390 )
» چالشهای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی ( جمعه چهارم آذر 1390 )
» هزینه سربار جذب نشده ( جمعه چهارم آذر 1390 )
» نقطه سربسر و حاشیه فروش ( جمعه چهارم آذر 1390 )
» مبانی حسابداری دولتی ( جمعه چهارم آذر 1390 )
» برخورد حسابداری با مالیات غیر مستقیم ( سه شنبه دهم آبان 1390 )
» حسابداری اسلامی ( سه شنبه دهم آبان 1390 )